A V I Z

     Marţi, 20 martie, ora 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura seminarul de instruire cu tematica: “Prevederi generale privind etapele procesului de achiziții publice în Republica Moldova”, destinat responsabililor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Agenda seminarului:

14.00 Dispoziții generale privind achizițiile publice în Republica Moldova. Planificarea achizițiilor publice

Informează: Emilia Ristic, șef adjunct, direcția Consultanță și Instruiri, Agenția Achiziții Publice

14.30 Sesiune de informări și răspunsuri

  14.45 Derularea procedurilor de achiziție publică

           Informează: Emilia Ristic, șef adjunct, direcția Consultanță și Instruiri, Agenția Achiziții Publice

15.45  Sesiune de informări și răspunsuri

16.00 Contractul de achiziție publică

           Informează: Emilia Ristic, șef adjunct, direcția Consultanță și Instruiri, Agenția Achiziții Publice

16.45  Sesiune de informări și răspunsuri                           

Invitați:

  • Primarii sau persoanele responsabile de domeniul de achiziții publice din primării;
  • Managerii instituțiilor de învățămînt;
  • Directorii (șefii) instituțiilor medicale.

Rugăm, pînă la data de 16.03.2018, să comunicați datele despre persoanele, ce vor participa la seminarul dat, cu indicarea Numelui, Prenumelui, funcției deținute și datelor de contact, prin intermediul adresei electronice: sap_ungheni@mail.ru sau la numărul de telefon: 0236-2-77-05 (Octavia Rusu).

Secţia administraţie publică