ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR ARMATE „ALEXANDRU CEL BUN”

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2017-2018. La concursul de admitere pot participa atât băieţi cât şi fete.

Ciclul I studii de licenţă:                                        Ciclul II studii de master:

Specialitatea militară:                                                      Specializarea:

 INFANTERIE                                                 SECURITATE ŞI APĂRARE

  ARTILERIE

  TRANSMISIUNI

AVANTAJELE STUDIILOR ÎN ACADEMIA MILITARĂ

 • Locuri la studii subvenţionate de stat
 • Achitarea bursei pentru studii;
 • Cazare, hrană, echipament oferite gratuit;
 • Săli de sport performante;
 • Bibliotecă dotată cu literatură de specialitate;
 • Săli de calculatoare.

ABSOLVENŢILOR ACADEMIEI MILITARE LI SE ACORDĂ:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „LOCOTENENT”;
 • Permis de conducere categoria „B”;
 • Serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Durata studiilor: 4 ani, cu frecvenţă, instruirea în limba de stat.

 ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE:

 1. Cerere – model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent;
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55);
 5. Copia diplomei de Bacalaureat;
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

Adresa: MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23

www. academy.army.md

Doritorii ce optează pentru studiile menţionate se pot adresa în Centrul militar teritorial Ungheni,

Adresa: or. Ungheni, str. Vasile Lupu-15.

            Relaţii la tel. (0236) 2-80-39, 2-23-23, 2-31-03