Anunț 

Miercuri, 19 septembrie 2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura  seminarul privind elaborarea proiectului bugetului pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021 și raportarea executării bugetului pe 9 luni ale anului 2018  cu contabilii – șefi ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului raional și contabilii – șefi a primăriilor raionului .

Agenda seminarului:

 

Orele

 

Desfășurarea programului

1000 –1005 Deschiderea seminarului, Struc Tatiana – Șef Direcție Finanţe;
1005 – 1015 Cuvânt de salut, Ludmila GUZUN – președintele raionului Ungheni
1015  – 1030 Particularitățile elaborării prognozei veniturilor pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021, Vetrici Anatolie – specialist principal pentru prognozarea și administrarea veniturilor.
1030 -1100 Particularitățile elaborării propunerilor de buget la cheltuieli pe anul 2019 și a estimărilor pe anul 2020-2021, Stela Bîstrițchi – șef-adjunct, șef Secție elaborarea și administrarea bugetului.
1100  _  1130

 

Unele particularități privind modificarea ordinului nr.216 din 28.12.2015 și raportarea executării bugetului pe 9 luni 2018, Iurii Nina – șef Secție în cadrul direcției, contabil-șef.
1130 –1155 Runda de întrebări și răspunsuri.

 

Întrebări suplimentare la tel. 236/23646

Direcția Finanțe