Anunţ!

  

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007,

se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor

privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada:

01 februarie 2024 – 31 martie 2024.

       Setul de acte poate fi depus în zilele de luni-vineri, între orele 08.30-16.00, cu întrerupere la masă de la 12.00 până la 13.00, în sediul Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, biroul nr. 7 (specialist principal Octavian Rusu), începând cu 01 februarie 2024.

     

     Setul de acte include:

  1. Cererea motivată (se depune personal la sediul Consiliului raional Ungheni).

  2. Contractul individual de muncă (dacă muncește).

  3. Certificatul de la locul de muncă cu indicarea salariului (unde este indicat un salariu minim garantat de 5000 lei) (dacă muncește).

  4. Copia buletinului de identitate.

  5. Copia diplomei de studii (dacă există).

  6. 2 foto 3×4.

  7. Certificat componența familiei.

  8. Cazierul juridic.

Acte confirmative de apartenență pacifistă sau religioasă (dacă aparține).

Secţia administraţie publică