Anunț cu privire la HOTĂRÎRE Nr. 844 
din  20.08.2018  

    Zilele de 8 septembrie, 29 septembrie și 20 octombrie 2018 – sunt zile lucrătoare.