Anunț

    Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

Pe data de  25 octombrie  2018, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018.

2. Cu privire la instituirea serviciului social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate.