Marţi, 06 martie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

1.Cu privire la eliberarea actelor de identitate și evidența populației raionului Ungheni pe parcursul a.2017: modificări, dificultăți și perspective

Informează: Oleg Rusnac, șef al Serviciului de eliberare a actelor

                               de identitate Ungheni

2.Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei raionale pentru tineret pentru anii 2013 – 2017

           Informează: Iulia Pancu, șef al Direcției educație