Anunț

    Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni.

Pe data de  07 martie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018.
  2. Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia 1/5 din 23.02.2012.