Anunț

    Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni.

Pe data de  05 aprilie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
  2. Cu privire la demisia Doamnei Ludmila Guzun.