LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE  DE EXECUȚIE

TEMPORAR VACANTE:

 

Specialist în cadrul Aparatului președintelui raionului

 

 DATA DESFĂŞURĂRII: 10 aprilie 2019, ORA 09.00

 

 

Sediul: Sala de protocol a Consiliului raional Ungheni

 

 1.Reguș Diana