În atenţia autorităţilor publice locale şi serviciilor publice desconcentrate          

   din raionul Ungheni!

    La 01 aprilie curent a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 309-320 din 17.08.2018) care reglementează raporturile administrative. Prevederile Codului administrativ determină statutul juridic al participanților la raporturile administrative, atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă și cea de contencios administrativ. Totodată, odată cu imtrarea în vigoare a Codului administrativ au fost abrogate Legea cu privire la petiţionare Nr. 190 din 19.07.1994 şi Legea contenciosului administrativ Nr. 793 din 10.02.2000!!!