Anunț

    Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni.

Pe data de  09 iulie 2019, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la alegerea președintelui raionului Ungheni.
  2. Diverse.