ANUNȚ

În conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 21 din 24 aprilie 2020:

  1. Zilele de 27 aprilie – 30 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:

1.1. instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;

1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale;

1.3. instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.;

1.4. I.P. „Agenția Servicii Publice”, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

  1. Începînd cu data de 27 aprilie 2020 se permite aflarea persoanelor în parcuri, în grupuri nu mai mari de 3 persoane, cu respectarea distanței sociale.
  2. Se reia, începînd cu data de 27 aprilie 2020, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19, a activităților de comerț cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri, prin unitățile comerciale specializate, cu excepția celor amplasate în centre comerciale și piețe (inclusiv piețe auto).

Consultă – Dispoziția