Anunţ!

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada:

01 februarie 2021 – 31 martie 2021.

Setul de acte poate fi depus în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-17.00, în sediul Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, biroul nr. 7 (specialist principal Octavian Rusu).

 

 Setul de acte include:

  1. Cererea motivată;

  2. Contractul individual de muncă;

  3. Certificatul de la locul de muncă (unde este indicat un salariu minim garantat de 2935 lei);

  4. Copia buletinului de identitate;

  5. Copia diplomei de studii (dacă există);

  6. 2 foto 3×4.

  7. Certificat componența familiei.

  8. Cazierul juridic

 

Secţia administraţie publică

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului