Anunț

        Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni.

Pe data de  25.02.2021, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură.

      2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020.               

  1. Cu privire la activitatea IMSP Centrul de Sănătate Ungheni pentru anul 2020.