ANUNŢ!!!

Stimaţi cetăţeni, în legătură cu situaţia epidimiologică din Republica Moldova  Casa Naţională de Asigurări Sociale a determinat:

În temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.49/2021 privind declararea stării de urgenţă şi întru executarea prevederilor Dispoziţiei nr.1  din 01 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, precum şi întru organizarea corespunzătoare a activităţilor de deservire a beneficiarilor de către CTAS, inclusiv în scopul diminuării riscului de răspîndire a infecţiei COVID-19,

Se instituie următorul regim de desfăşurare a activităţilor de deservire a cetăţenilor în cadrul Front Office Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni pentru perioada 05 aprilie-31 mai:

– în zilele de luni, marţi şi miercuri vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii compensaţii şi ajutoare;

– în zilele de joi şi vineri, vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate şi indemnizaţii paternale;

zilnic, de luni pînă vineri, se deservesc solicitanţii/beneficiarii de ajutoare de deces şi bilete de tratament balneosanatorial, precum şi persoanele fizice şi juridice plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru eliberarea certificatelor.

Deservirea beneficiarilor se efectuează în zilele stabilite de la ora 08:00 pînă la ora 14:00, fără pauză de prînz!!!

Astfel asigurarea şi organizarea procesului de recepţionare a actelor de la solicitanţi la nivelul maxim cu strictă respectare a regulilor şi normelor sanitare obligatorii în scopul prevenirii răspîndirii Coronavirusului de tip nou (COVID-19) şi anume:

– intrarea solicitanţilor se permite doar dacă se poartă mască de protecţie şi mănuşi;

– la intrarea în Casa Teritorială fiecare solicitant să folosească dezinfectant de mîini;

– să asigure păstrarea distanţei sociale necesare de cel puţin un metru faţă de celelalte persoane.                                                          

                Administraţia CTAS Ungheni

                relaţii la telefonul : 0236-2-69-92   /  0236-2-79-42