Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea
dreptului de deservire a curselor regulate de călători, conform
Regulamentului de concurs, la următoarele rute regulate din
Programul raional de transport:

ANUNȚ