Program de granturi pentru dezvoltarea serviciilor comunitare

A fost lansat Programul de granturi dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru
dezvoltarea serviciilor sociale comunitare adresate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psiho-sociale
Circa 1,000 de copii din grupuri vulnerabile și persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale vor
beneficia gratuit de servicii sociale comunitare, inovatoare și durabile care vor fi create și prestate de
organizații neguvernamentale în comun cu autoritățile publice și care vor corespunde necesităților reale
ale acestor grupuri defavorizate. Alte circa 100 de persoane (copii și adulți) cu dizabilități intelectuale și
psiho-sociale vor fi dezinstituționalizate.
În acest sens, a fost lansat un Program de granturi cu scopul de a oferi suport financiar și tehnic pentru
cel puțin 30 de organizații ale societății civile de nivel local pentru dezvoltarea/extinderea și prestarea
serviciilor sociale comunitare inovatoare, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psiho-sociale. Organizațiile societății civile de nivel local vor putea solicita
granturi în valoare de până la 50,000 de Euro pentru o perioadă de până la 24 luni.
Organizațiile interesate să participe vor primi asistență tehnică din partea organizației Keystone
Moldova atât în perioada de desfășurare a competiției, cât și pe parcursul implementării proiectelor.
Pentru a fi eligibile de a participa la Programul de granturi lansat, organizațiile trebuie să întrunească
două cerințe primare: să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova, iar
activitatea organizației să se desfășoare la nivel de comunitate.

 

Data limită de depunere a Propunerilor de proiect este de 4 octombrie 2018.
Pentru mai multe detalii despre Programul de Granturi, vă rugăm să accesați:
http://soros.md/grant/2018-08-14

Soros_comunicat de presa

Soros_comunicat de presa_15_08_2018 final

Pentru informații suplimentare contactați:

Persoana de contact: Daniela Leahu, Director de Proiect, Fundația Soros-Moldova
Tel/Fax: (373 22) 270031/270507,
email: dleahu@soros.md