Informație cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni

Secția Cultură Ungheni, organizează și desfășoară concursul cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni, r – nul Ungheni. 

Condițiile de participare: Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; Studii superioare universitare ( profil Artă ); Posedarea limbii de stat; Activitate didactică de cel puțin 2 ani; Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vârstă; Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. 1), m) și n) din Codul muncii; Nu are antecedente penale.

Acte obligatorii: Cererea de participare la concurs în 2 exemplare; copia actului de identitate; copia / copiile actului / actelor de studii; copia carnetului de muncă; certificatul medical; curriculum vitae perfectat după modelul Europass; cazier juridic sau declarația pe propria răspundere; proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani; copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; merite în domeniul învățământului artistic.

Starea infrastructurii existente este suficientă și cuprinde în jur de 105 elevi, în ultimii ani cu un buget de aproximativ  1 400,4 lei.

Avizul concursului cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni, r – nul Ungheni, a fost publicat în Ziarul raional Unghiul din 17 august 2018.

 

Data limită de depunere a dosarului – 30 zile de la data publicării anunțului.

Dosarele vor fi depuse la Secția Cultură Ungheni, str. Mihai Eminescu, 39.

Informații suplimentare la tel.: 023622648; 023620192.

Email: secția_cultura@yahoo.com