Anunț cu privire la convocarea Consiliului raional Ungheni în ședință extraordinară

 

În temeiul Dispoziției nr.56-02/1-5 din 18.04.2023  se convoacă ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni, pentru data de 21 aprilie 2023, ora 11:00, sala de ședințe.

Chestiunile ce urmează a fi examinate sunt următoarele:

  1. Cu privire la Înștiințarea Biroului de Probațiune Ungheni nr.40/02-1015 din 14.04.2023.

Raportor: Valentina Pascaru, șefa Secției juridică și resurse umane

 

2.Cu privire la examinarea Hotărârii Judecătoriei Ungheni din 12.04.2023.

Raportor Valentina Pascaru, șefa Secției juridică și resurse umane

3. Cu privire la acceptarea primirii bunurilor în proprietate publică a raionului Ungheni.

Raportor: Iulia Pancu, șefa Direcției educație

 

  1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Liceul Teoretic Sculeni.

Raportor: Iulia Ciuvaga, directoarea Liceului Teoretic Sculeni

 

  1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Frăsinești

Raportor: Ala Mihailov, directoarea Gimnaziului Frăsinești

 

  1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Florițoaia Nouă.

Raportor: Adrian Bambuleac, director Gimnaziul Florițoaia Nouă

 

  1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Școala Primară „Spiridon Vangheli” din mun.Ungheni.

Raportor: Daniela Conicov, directoarea Școlii Primare „Spiridon Vangheli”

 

  1. Privind modificarea Deciziei nr.2/24 din 09.03.2023 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Tatiana Struc, șefa Direcției finanțe

 

  1. Cu privire la examinarea demersului.

Raportor: Iulia Pancu, șefa Direcției educație

  

Secretara Consiliului raional,                                        Rodica    LIŢCAN