Informăm opinia publică despre desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni care va avea loc în data de 09 martie 2023, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 16.12.2021 ,,Сu privire la арrоbаrеа bugetului raional pentru аnul 2022 în а doua lесtură”.
2. Cu privire la executarea bugetului raional реntru anul 2022.
3. Cu privire la modificarea Statutului Î.M. ,,Apă-Ungheni”, aprobat prin Decizia nr.2/10 din 25.02.2021.
4. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în рrimăvаrа anului 2023.