Anunț

    Privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului raional Ungheni.

Pe data de  03.12.2020, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură.
  2. Cu privire la activitatea bibliotecilor din raionul Ungheni în perioada 2019 – 2020.