Pe data de  19.11.2020, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură.

2. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2020 Cu Legea bugetului de stat pe anul 2020.

 

Consultă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Ungheni