Anunț

    Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni.

 

Pe data de  17.09.2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2019 cu Legea bugetului de stat pe anul 2019.
  2. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborae între Județul Arad din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova.