În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada:

01 august 2016 – 30 septembrie 2016.

       Setul de acte poate fi depus în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, în sediul Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, biroul nr. 10 (specialist Oxana Căniţă).

     

     Setul de acte include:

1.    Cererea motivată;

2.    Contractul individual de muncă;

3.    Certificatul de la locul de muncă (unde este indicat un salariu minim garantat de 2100 lei);

4.    Copia buletinului de identitate;

5.    Copia diplomei de studii (dacă există);

6.    2 foto 3×4.

7.    Cazierul juridic

Secţia administraţie publică