ANUNȚ

privind proiectele câștigătoare

în cadrul Programului raional de Granturi ediția 2020

pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni

Consiliul raional Ungheni anunță lista proiectelor câștigătoare în cadrul Programului raional de Granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile de iniţiativă ale tinerilor, ediția 2020, desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional Ungheni de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Decizia Nr. 5/4 din 02.08.2018.

Menționăm că, în total, pentru participare la concurs au fost depuse 17 proiecte. Principalele criterii pentru selectarea proiectelor câștigătoare au fost: relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret; interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori; definirea clară a obiectivelor specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART; definirea clară a participanţilor/beneficiarilor; estimarea realistă, în concordanţă cu activităţile planificate; capacitatea de a atrage resurse, altele decât cele oferite de autoritatea finanțatoare; calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; consistenţa acţiunilor de promovare; durabilitatea proiectului; capacitatea de realizare și experiența organizației.

În rezultatul concursului, Comisia de examinare și selectare a inițiativelor a declarat învingătoare 15 proiecte. Suma totală alocată pentru Programul raional de Granturi destinat organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă a tinerilor, ediția 2020, finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și co-finanțat de Consiliul raional Ungheni constituie 160 mii MDL.

Misiunea concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret constă în încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc, prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

 

Lista proiectelor câștigătoare

1.  Se acordă finanțare, în urma evaluării și acumulării punctajului mediu de cel puțin 50 puncte, următoarelor grupuri de inițiativă de tineri și organizațiilor de tineret

 

Nr. Aplicant Denumirea inițiativei / proiectului Descrierea succintă Buget solicitat

(MDL)

Localitatea de implementare
1. Consiliul Local al Tinerilor din Costuleni Gândește global – acționează local! Dezvoltarea capacităților tinerilor consilieri, în planificarea și organizarea acțiunilor civice, prin implicarea unui număr mai mare de voluntari de toate vârstele din sat; implementarea unui program de petrecere a timpului liber, prin activități non-formale și educaționale a tinerilor. 10000 Satul Costuleni
2. Grupul de inițiativă ”EMINESCIENII” Let`s Be Green (LBG)

 

Reamenajarea zonelor de agrement și spațiilor verzi din municipiu, atragerea agenților economici în soluționarea problemelor ecologice și dezvoltarea unei comunități curate și atractive. 12595 Municipiul Ungheni
3. CONSILIUL ELEVILOR Școala Profesională Ungheni TINERII SCHIMBĂ LUMEA Tineri implicați – comunitate puternică! Consolidarea competențelor organizaționale a structurilor de tineret și a parteneriatelor cu alte instituții. 10000 Municipiul Ungheni
4. Grupul de inițiativă ART ZONE Arta pentru TINEri Promovarea artei și culturii ca un element fundamental al dezvoltării competențelor transversale și al educației tinerilor, prin activități cu caracter cultural-artistic: Master Class, concurs, expoziție. 10000 Municipiul Ungheni
5. Consiliul Local al Tinerilor din Todirești TINERII SCHIMBĂ LUMEA Tineri implicați – comunitate puternică! Sporirea activismului civic al tinerilor prin instruire, implicarea lor în procesul decizional și dezvoltarea de parteneriate locale. 10000 Satul Todirești
6. Fondul pentru Tineri Ungheni Reabilitarea monumentului feroviar Desfășurarea evenimentelor social-culturale în vederea colectării de fonduri, care vor fi investite în reabilitatea monumentului feroviar. 9930 Municipiul Ungheni
7. Grupul de inițiativă ”Tinerii Părinți” Clubul Tinerilor Părinți Asigurarea accesului tinerilor părinți la educația de promovare și partajare a bunelor practici familiale, inclusiv de îngrijire și educare a copiilor. 10000 Raionul Ungheni
8. Consiliul Local al Tinerilor Pîrlița ROOM 14plus – Regăsire, Oportunitate, Obiectiv, Mobilizare Asigurarea de oportunități tinerilor din comuna Pîrlița de a-și valorifica timpul liber în acțiuni non formale și interactive de autocunoaștere, regăsire, depășirea provocărilor personale, stabilirea de obiective și promovarea serviciului în folosul comunității. 10000 Comuna Pîrlița
9. Grupul de inițiativă ”Hai Ungheni” Program de educație financiară ”Me, Myself and Money” Implementarea soluțiilor suplimentare de stimulare a bunăstării financiare, prin utilizarea instrumentelor de predare non-formale, în rândul tinerilor din raionul Ungheni. 15000 Raionul Ungheni
10. A.O. ”Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni” Business Training Month for YOUth Abilitarea tinerilor în inițieri de afaceri, gestiunea resurselor, time management, leadership și motivare personală etc. 15000 Municipiul Ungheni
11. Grupul de inițiativă ”School Family” Școala viitorilor părinți Dezvoltarea valorilor de familie, cât și pregătirea tinerei generații pentru viața de familie. 12786 Municipiul Ungheni
12. Grupul de inițiativă ”ProUmanum” Un spațiu democratic pentru fiecare Consolidarea și dezvoltarea potențialului tinerilor, prin intermediul promovării lecturii, ca

factor esențial în educație, informare și realizare socială.

 

10000 Municipiul Ungheni
13. Consiliul Local al Tinerilor Petrești Tinerii din Petrești în acțiune! Activități sociale și de agrement pentru persoane de toate vârstele, ca oportunități preventive, cognitive și educative în rândul tinerei generații, care va contribui și la consolidarea comunității. 10000 Satul Petrești

 

2.  Se acordă finanțare, cu condiția revizuirii bugetului și activităților propuse în cadrul inițiativelor, următoarelor grupuri de inițiativă de tineri:

Nr. Aplicant Denumirea inițiativei / proiectului Descrierea succintă Buget solicitat

(MDL)

Buget aprobat

(MDL)

1. Consiliul Local al Tinerilor Bumbăta Împuternicirea tinerilor din Bumbăta Consolidarea Consiliului de tineret și crearea unui

dialog constructiv între tineri și Autoritățile Publice Locale.

7652 6689
2. Consiliul Local al Tinerilor din Cioropcani Tineri educatori pentru sănătate și bunăstare Promovarea educației pentru sănătate în rândurile locuitorilor din comuna Cioropcani. 10000 8000