ANUNȚ

PROGRAM RAIONAL DE GRANTURI PG2019

PENTRU ORGANIZAŢIILE DE TINERET ŞI GRUPURILE DE INIŢIATIVĂ

ALE TINERILOR DIN RAIONUL UNGHENI

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul Raional Ungheni anunță un Program de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni. Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ungheni şi vor avea ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Suma grantului: maxim 10.000 MDL și va fi în corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului. Acțiunile planificate în cadrul proiectului urmează a fi implementate în localitatea unde solicitantul își desfășoară activitatea.

Durata proiectelor: Durata inițială planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate depăși 2 luni. Proiectele vor putea fi implementate în perioada aprilie – mai 2019.

 Formularul de participare poate fi completat aici: https://ufile.io/cbd5j

* IMPORTANT: descărcați și citiți Ghidul solicitantului (accesați https://ufile.io/6huhi) pentru a afla mai multe despre procedura de aplicare, activități și cheltuieli eligibile, criterii de evaluare a propunerilor de proiect.

 

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 6 martie 2019, orele 16.00.

Dosarul complet, în limba română va fi prezentat la Centrul Raional de Tineret Ungheni, mun. Ungheni, str. Romană 39 (incinta Centrului Educațional Ungheni).

Dosarul va fi prezentat atât pe suport de hârtie, într-un singur plic sigilat, semnat ștampilat, cât și în format electronic, la adresa de e-mail ungheni.crt@gmail.com, cu mențiunea „Program raional de Granturi 2019” și datele de contact ale organizației/grupului de inițiativă (nume grup de inițiativă/organizație, titlul inițiativei).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.

Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate prin intermediul poștei electronice ungheni.crt@gmail.com sau prin telefon: 023624601 / 068062504 – Tatiana Lazar, specialist principal domeniul tineret și sport, Direcția Educație Ungheni; 023684950 / 079649215 – Alina Butnaru, Șef interimar Centrul Raional de Tineret Ungheni.

 

* Programul raional de Granturi este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, co-finanțat de Consiliul Raional Ungheni, coordonat și implementat de Direcția Educație Ungheni, cu suportul Centrului Raional de Tineret Ungheni