Consiliul Raional Ungheni în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 5, Regiunea de Dezvoltare Centru.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 5 cuprinde următoarele activități:

  • implementarea colectării deșeurilor pentru întreaga populație a zonei;
  • implementarea colectarii separate a deșeurilor reciclabile, în puncte de colectare pe trei fracții, pentru întreaga zonă;
  • implementarea colectării separate a deșeurilor vegetale (verzi) în parcurile și grădinile publice din întreaga zonă;
  • stimularea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile;
  • realizarea unei stații de transfer în s. Nișcani, raionul Călărași;
  • realizarea a doua stații de sortare în or. Nisporeni și s. Florițoaia Veche (Ungheni);
  • realizarea a unei stații de compostare a deșeurilor verzi în s. Florițoaia Veche (Ungheni);
  • realizarea unui depozit regional pentru deșeurile solide în s. Florițoaia Veche (Ungheni);
  • închiderea gunoiștii existente din s. Nișcani (Călărași).

Decizia Nr. 03-12/1414, emisă de Ministerul Mediului la data de 24.07.2017, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât proiectul programului cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi accesate aici:

2017_06_01_CPAP_WMZ5_final_RO;

2017_07_25_PPEIM_WMZ5 .

De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la Consiliul Raional Ungheni, bir.15.

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: str. „Naţională”, nr. 11, Ungheni, Republica Moldova, MD-3600 sau la adresa de e-mail contact@crungheni.md până la data de 28 august 2017.

Persoana de contact: Violeta Petre – Secretar Comitetul Director Local, Director Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni,  0-236-22781.