A V I Z

        Marți, 03 martie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional  Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc ședința comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu șefii serviciilor publice desconcentrate, descentralizate, primarii unităților administrativ teritoriale, șefii instituțiilor medico-sanitare publice și funcționarii din Aparatul președintelui raionului.

 În ordinea de zi sunt incluse următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 în raionul Ungheni  

    Informează:  Ion Filimon, șef al Direcției venituri, Direcția generală Casa teritorială de  asigurări  sociale Ungheni

  1. Cu privire la realizarea Programului raional de control a tuberculozei pentru anii 2016-2020, în anul 2019

     Informează: Andrei Alexeev, director al IMSP Spitalul raional Ungheni

                        Petre Șontea, șef al IMSP CS Mănoilești

                        Boris Moraru, șef  al IMSP CS Valea Mare

                        Aliona Ambroci, șef al IMSP CS Dănuțeni

                        Alexei Chirică, șef al IMSP CS Pîrlița

                        Alexandr Cornei, șef al Direcției Centrul de sănătate publică Ungheni

  Secția administrație publică