A V I Z

 

      Marţi, 05 februarie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

    În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la realizarea Programului teritorial Ungheni de Imunizări pentru anii 2016 – 2020, perioada 2018

          Informează: Alexandr Cornei, șef al Direcției Centrul de sănătate publică

                               Ungheni

                             Andrei Alexeev, director al IMSP Spitalul raional Ungheni

                             Lilia Scurtu, șef interimar al IMSP Centrul de sănătate Ungheni

  1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și din Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii: probleme și perspective

          Informează: Tudor Rădeanu, șef al Direcției asistențp socială și protecție a

                               familiei

                                                                              Secția administrație publică