Centrul Militar Teritorial Ungheni  anunţă înscrierea pentru admiterea  la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

 

Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni.

Durata studiilor – 4 ani

Actele necesare pentru admitere:

– cererile de înscriere tip (se depun de la 1 februarie – 30 iunie la centrul militar

teritorial Ungheni);

– copia certificatului de naştere a candidatului;

– copia buletinelor de identitate a candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali,

soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent;

– cazierul juridic din Direcţia informaţii MAI (mun. Chişinău, str. Hîncu 3, tel.255-155);

– copia diplomei de bacalaureat;

– referinţă de serviciu eliberată de la locul de muncă sau de către instituţia de

învăţământ pe care a absolvit-o;

– certificate referitoare la anticorpi către virusul HIV;

– curiculum vitae (autobiografie);

– 6 fotografii color 3×4 cm;

– fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de către comisiile respective (prima comisie medicală se desfăşoară la Centrul militar teritorial Ungheni în lunile aprilie-mai, comisia medicală finală în Centrul Consultativ-Diagnostic, mun. Chişinău, str. Petrarilor 1, în lunile mai-iulie).

 

Probele de admitere:

   test de intelegenţă;

– test la pregătirea fizică.

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 20 – 25 iulie 2018

 

Absolvenţilor Academiei Militare a Forţelor Armate se acordă:

– gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”;

– permis de conducere categoria „B”;

– serviciul garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale

 

Adresa: or. Ungheni, str. Vasile Lupu-15. Centrul militar teritorial Ungheni,

Relaţii la tel. (0236) 2-80-39,  2-31-03, 2-23-23.