La data de 06 aprilie 2019, aproximativ la ora 18:45  a avut loc un caz de electrocutare, soldat cu decesul  minorului Tudoroi Dilşod (Dumitru), anul naşterii 27.08.2005, originar din s.Ţaul, la moment aflat în plansament în Asociaţia Obştească „Concordia proiecte sociale centrul multifuncţional Tîrnova” din s.Tîrnova, r-nul Donduşeni.

       Accidentul a avut loc la post de transformare PT-10/0,4kV nr.263/250 kVA,  fid.9, staţia electrică  35/10 kV ”Tîrnova”.

  1. Circumstanţele accidentului

În ziua respectivă în prezenţa a  4  colegi de gimnaziu din c.Tîrnova, accidentatul samovolnic, a urcat pe fundaţia Postului de transformare PT-10/0,4 kV de tip ГКТП din apropierea scolii.

Din lămuririle depuse de colegii săi de gimnaziu, el le-a citit în glas tare inscripţiunea ”Oсторожно высокое напряжение, опастно для жизни” de pe uşa instalaţiei de distribuţie (ID) 0,4 kV a postului de transformare. Copiii, aflaţi în nemijlocita apropiere i-au strigat, că este periculos pentru viaţă urcarea mai sus. Totuş accidentatul  a ridicat piciorul drept  pe dispozitivul de încuiare a uşii ID- 0,4kV, a urcat şi s-a culcat  pe acoperişul PT-10/0,4 kV. Aflîndu -se pe acopriş, a strigat colegilor de gimnaziul, că nu-i este frică de curentul electric, atingîndu-se cu ambele mîini de ieşirille cablului izolat 0,4 kV din colţul de sus a postului de transformare. Toţi colegii îl rugau s-ă se coboare, însă dînsul a refuzat. După aceea, a întins mîna dreaptă spre conecsiunea branşanentului de la pilonul terminal cu izolatorul de trecere 10 kV (faza „C”) a postului de transformare, în urma căreia s-a auzit o bubuitură şi un răcnet. În acel moment în urma apariţiei arcului, dînsul a fost electrocutat.

După deconectarea fiderului 10 kV, cu ajutoul cetăţeanului Lisnic Iurii corpul accidentatului a fost coborît jos pe pămînt.

În scurt timp la faţa locului a sosit ambulanţa, iar medicii în urma examinării corpului accidentatului,  au constatat decesul minorului.  

  1. Cauzele accidentului

 Urcarea samovolnică a accidentatului pe postul de transformare10/0,4kVşi ignorarea categorică a inscripţiunii”Oсторожно высокое напряжение, опастно для жизни” de pe uşa instalaţiei de distribuţie (ID) 0,4kV.

  • Lipsa cunoştinţelor elementare din partea accidentatului despre pericolul ce-l prezintă curentul electric;

        

       Inspector   Oficiul Teritorial Nord  al ANRE                    Andrei Prodan.

12.04.2019