Derularea campaniei de recepţionare a cererilor de acordare a Plăţilor în Avans

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie aduce la cunoştinţă tuturor producătorilor agricoli, în special tinerilor şi femeilor fermieri din raion ce doresc să aplice la Proiectul de acordare a Plăţilor în Avans, pentru anul curent.

În acest context, conform Ordinului nr. 24 din 01.02.2019 emis de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, perioada de recepţionare a dosarelor aferent Plăţilor în Avans este 04.02.2019 – 08.04.2019.

Totodată, principalele domenii de sprijin prioritizate pentru Programul sus-menţionat, sunt:

– Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

– Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;

– Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltarea şi procesare;

– Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (serii, solarii, tuneluri);

– Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole precum şi a plantaţiilor pomicole.

Suport informaţional cu privire la condiţiile si procedura de acordare a subvenţiilor în avans este oferit de Direcţia Agricultură şi alimentaţie în comun cu Serviciul Teritorial  Ungheni al Agenţiei de Plăţi şi Subvenţii în Agricultură.

Telefoane de contact: DAA: 0236-22250, 22687, 26906

                                   ST Ungheni AIPA: 0236-23455, 25249

SUBVENȚII-ÎN-AVANS-DIN-FONDUL-NAȚIONAL-DE-DEZVOLTARE-A-AGRICULTURII-ŞI-MEDIULUI-RURAL-subventii-in-avans-2019