Ținînd cont de atribuțile conferite, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței vă comunică despre lansarea unui nou număr de telefon destinat consilierii și informării consumatorilor și mediului de afaceri. Noul număr de telefon pentru consumatori 022 51 51 51 permite preluarea simultană a mai multor apeluri și este indicat în noul panou informativ al consumatorului.
În acest context, potrivit prevederilor art. 25 alin. (12) al Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor vînzătorul și prestatorul sînt obligaţi să afişeze la vedere adresa şi numărul de telefon al autorităţii abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, informaţia privind termenul de garanţie la produsele, serviciile oferite, precum şi informaţia despre obligativitatea prezenţei bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la examinarea reclamaţiei. Formatul şi structura unificate ale panoului informativ al consumatorului sunt stabilite de Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei şi este plasat pe pagina web a autorității http://consumator.gov.md, rubrica Supravegherea Pieței – Informația pentru consumatori.