Pe data de 28 decembrie 2017, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Gorj din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova.

2. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru anul 2018.