Pe data de 22 februarie 2018, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017.

2. Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia nr. 1/5 din 23.02.2012, actualizată prin Decizia nr.3/4 din 26.05.2016.