Vineri, 12 ianuarie 2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc seminarul cu instituțiile bugetare de nivelul I și II din raionul Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1.Închiderea anuală  și prezentarea dărilor de seamă pe anul 2017;

2.Unele particularități privind finanțarea prin trezoreria Regională Centru Ungheni.