Agenția Achiziții Publice organizează la data de 27 februarie 2018, orele 10-00 seminarul de instruire cu genericul ”Responsabilitățile și drepturile operatorilor economici participanți la proceduri de achiziții publice”.

În cadrul seminarului vor fi discutate următoarele subiecte:

  • regulile și normele stabilite de cadrul legal în domeniul achizițiilor publice;
  • întocmirea ofertelor în vederea participării la procedurile de achiziții publice;
  • sarcinile și responsabilitățile persoanelor implicate în procesul de achiziții publice din partea autorităților contractante;
  • responsabilitățile și drepturile participanților (operatorilor economici);
  • regulile de comunicare între operatorul economic și autoritatea contractantă în vederea obținerii informației;
  • lista de interdicție a operatorilor economici;
  • solicitarea clarificărilor și depunerea contestațiilor.

Seminarul se adresează angajaților din cadrul operatorilor economici și specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziție publică.

Doritorii de a participa la seminarul de instruire se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon: 022 73 87 03 sau 060722542 – Emilia Ristic, șef adjunct, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e mail: emilia.ristic@tender.gov.md(link sends e-mail)

Adresa desfășurării seminarului de instruire este la sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 53, Sala de ședințe.

 P.S. Lista subiectelor de discuție rămâne a fi completată cu propunerile și temele de interes ale d-voastră la telefon sau prin email indicat mai sus, până la data de 25 februarie 2018.