În conformitate cu prevederile pct. 3 din Dispoziţia Comisiei Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova Nr. 6 din 26.03.2020, zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu excepția:
– instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;
– autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale.