ANUNȚ

Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs: –  pe ruta Ungheni – Petrești, regim de deservireanual, la următoarele curse suplimentare: Ungheni 18.30 – Petrești 06.30, zilnic; Ungheni 08.15 – Petrești 08.55, joi, duminică; Ungheni 11.15 – Petrești 11.55, joi, duminică; Ungheni 12.15 […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs: –  pe ruta Ungheni – Rezina, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare: Ungheni 07.20 – Rezina 08.00. – pe ruta Ungheni – Rădenii Vechi, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs, pe ruta Ungheni – Grăseni, cu punct intermediar de staționare doar în satul Todirești, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse: Ungheni 12.30 – Grăseni 06.30; Ungheni 14.25 – Grăseni 08.15; Ungheni 17.25 – […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs, pe ruta Ungheni – Mănoilești, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare: Ungheni 07.35 – Mănoilești 08.15; Ungheni 08.40 – Mănoilești 09.20; Ungheni 17.05 – Mănoilești 17.45. Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

     Anunț         Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni. Pe data de  25.02.2021, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Anunţ! În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada: 01 februarie 2021 – 31 martie 2021. Setul de acte poate fi depus […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Anunţ!   În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada: 01 februarie 2021 – 31 martie 2021.        Setul de acte poate […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

  Anunț     Privind convocarea ședinței extaordinare a Consiliului raional Ungheni. Pe data de  15.01.20201, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extaordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:   1. Cu privire la activitatea managerială a IMSP Spitalul raional Ungheni.

Mai multe detalii

ANUNȚ

Direcția Agricultură și Alimentație Vă informează că, în legătură cu inițierea procesului de recepționare a cererilor de acordare a compensațiilor pentru producătorii agricoli, ce au avut terenuri însămânțate cu porumb pentru roada anului 2020 și au fost afectate de secetă, pot depune dosarele la Agenția Teritorială Intervenții și plăți în Agricultură Ungheni pînă la data […]

Mai multe detalii

Anunț cu privire la convocarea Consiliului raional Ungheni în ședință ordinară

 Anunț     Privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului raional Ungheni. Pe data de  03.12.2020, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură. Cu privire la activitatea bibliotecilor din raionul […]

Mai multe detalii