ANUNȚ

  Anunț     Privind convocarea ședinței extaordinare a Consiliului raional Ungheni. Pe data de  15.01.20201, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extaordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:   1. Cu privire la activitatea managerială a IMSP Spitalul raional Ungheni.

Mai multe detalii

ANUNȚ

Direcția Agricultură și Alimentație Vă informează că, în legătură cu inițierea procesului de recepționare a cererilor de acordare a compensațiilor pentru producătorii agricoli, ce au avut terenuri însămânțate cu porumb pentru roada anului 2020 și au fost afectate de secetă, pot depune dosarele la Agenția Teritorială Intervenții și plăți în Agricultură Ungheni pînă la data […]

Mai multe detalii

Anunț cu privire la convocarea Consiliului raional Ungheni în ședință ordinară

 Anunț     Privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului raional Ungheni. Pe data de  03.12.2020, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură. Cu privire la activitatea bibliotecilor din raionul […]

Mai multe detalii

Anunț privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni

Pe data de  19.11.2020, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: 1. Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură. 2. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe […]

Mai multe detalii

Anunț, Direcția Finanțe Ungheni

  Vineri 26 noiembrie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura  audieri publice  privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2021 . Sunt invitați șefii Direcțiilor , secțiilor din subordinea consiliului raional , managerii instituțiilor de învățământ , consilieri ai Consiliului Raional Ungheni, cetățeni ce sunt cointeresați […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

În atenția agenților economici din agricultură Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită agenții economici din sectorul agricol să participe la un seminar online cu tematica: “Particularitățile raporturilor de muncă în agricultură”, care va avea loc pe data de 21 noiembrie 2020, pe platforma ZOOM a CCI RM.  Grup țintă: operatori, companii și oameni de […]

Mai multe detalii

ANUNȚ privind proiectele câștigătoare în cadrul Programului raional de Granturi ediția 2020 pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni

ANUNȚ privind proiectele câștigătoare în cadrul Programului raional de Granturi ediția 2020 pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni Consiliul raional Ungheni anunță lista proiectelor câștigătoare în cadrul Programului raional de Granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile de iniţiativă ale tinerilor, ediția 2020, desfășurat în conformitate cu prevederile […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Stimați antreprenori, ODIMM cotinuă să ofere cursuri de instruire gratuite destinate mediului de afaceri prin intermediul programului de instruire “Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA). Instruirile se desfășoară online, iar antreprenorii pot beneficia de instruiri la 20 de module (https://bit.ly/3k1feCc) până la sfirșitul anului.  Astfel, Vă încurajăm să aplicați la programul GEA prin completarea formularului: https://bit.ly/32cl4dZ  Pentru informații suplimentare:oxana.constantinova@odimm.md

Mai multe detalii