În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada:

01 februarie 2018 – 31 martie 2018.

Setul de acte poate fi depus în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-17.00, în sediul Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, biroul nr. 10 (specialist Octavian Rusu).

Setul de acte include:

  1. Cererea motivată;
  2. Contractul individual de muncă;
  3. Certificatul de la locul de muncă (unde este indicat un salariu minim garantat de 2380 lei);
  4. Copia buletinului de identitate;
  5. Copia diplomei de studii (dacă există);
  6. 2 foto 3×4.
  7. Certificat componența familiei.
  8. Cazierul juridic

Secţia administraţie publică