ANUNȚ

În temeiul Dispoziției președintelui raionului Ungheni, nr.02-02/1-5 din 05.01.2024 se convoacă ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni, pentru data de 16.01.2024, ora 10:00, adresa: or. Ungheni, str. Națională 11, Consiliul raional Ungheni, sala pentru ședințe, et. I.

Chestiunile ce urmează a fi examinate sunt următoarele:

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2024 cu Legea bugetului de stat pe anul 2024.

  2. Despre modificarea Deciziei Consiliului raional nr.2/20 din 03.03.2022 ,,Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietatea Consiliului raional”.

Accesaţi dispoziția preşedintelui raionului de convocare a Consiliului raional – Dispoziție