Marţi, 05 decembrie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la realizarea acţiunilor de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport

Informează: Andrei Slivinschi, șef Direcţia regională „VEST”, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

  1. Cu privire la rezultatele anului agricol 2017

Informează: Viorel Scutaru, șef Direcție agricultură și alimentație

  1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2017

Informează: Gheorghe Cimbriciuc, Comandant Centrul militar teritorial Ungheni 

  1. Cu privire la dosarele de solicitare a subvențiilor pentru anul 2017

Informează: Valeriu Botnari, Șef Oficiul teritorial Ungheni al Agenției de Plăți și Subvenții pentru Agricultură 

  1. Cu privire la rezultatele activității echipelor multidisciplinare

Informează: Tudor Rădeanu, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

Secţia administraţie publică