Marţi, 09 ianuarie 2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medico-sanitare publice şi funcţionarii  din Aparatul preşedintelui raionului.

În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

1. Cu privire la veniturile acumulate de către Direcția deservire fiscală Ungheni la Bugetul public național (BPN) în anul 2017

Informează: Victor Reznic, șef Direcție deservire fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

2. Cu privire la realizarea Programului teritorial Ungheni de reducere a afecțiunilor determinate de deficiența de fier și acid folic până în anul 2017

Informează: Raisa Popovici, medic-șef Centrul raional sănătate public Ungheni

Secţia administraţie publică