Marţi, 05 iunie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

1.Cu privire la activitatea Biroului de probațiune Ungheni pe parcursul anului 2017: rezultatele obținute, dificultățile și impedimentele identificate, prioritățile anului 2018

Informează: Irina Șișcanu, șef al Biroului de probațiune Ungheni.

2.Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018

Informează: Iulia Pancu, șef al Direcției educație.