Anunț

    Privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului raional Ungheni.

Pe data de  30 mai 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  • Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019.
  • Cu privire la instituirea Consiliului Consultativ în cadrul Centrului raional de Tineret Ungheni.