În perioada 27-30 septembrie, la Iaşi a avut loc cel de al treilea şi ultimul atelier de lucru din cadrul Proiectului  transfrontalier ”Transagropolis – Transfrontier Agribusiness Support”, finanţat prin Programul Operaţional  Comun România-Ucraina-Republica Moldova  2007-2013.

            Atelierul a avut drept scop totalizarea activităţilor desfăşurate şi  discutarea posibilităţilor de utilizare a obiectului construit în cadrul proiectului Parcul Agro- industrial Transagropolis din comuna Leţcani, judeţul Iaşi. La atelier au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice şi agenţi economici din domeniul agriculturii din judeţul Iaşi, România, regiunea Viniţa, Ucraina, raioanele Ungheni şi Făleşti, Republica Moldova.

Participanţii la atelier au vizitat mai multe ferme agricole din regiunea Iaşi şi au remarcat rezultatele proiectelor investiţionale europene. Fermierii români şi-au împărtăşit experienţa în asimilarea fondurilor şi au facut schimb de date pentru stabilirea parteneriatelor.

            În ultima zi a atelierului a fost facută o vizită la Parcul Transagropolis din comuna Leţcani, unde au fost prezentate spaţiile pentru expoziţii, păstrare la rece a produselor agricole, sala de conferinţe  şi pentru alte activităţi utile agricultorilor

Participanţii din Ungheni şi Făleşti au avut o şedinţă de lucru la Camera Agricolă din Iaşi, unde s-au discutat acţiuni concrete de colaborare, şi anume posibilitatea participării producătorilor noştri la Piaţa de Duminică a produselor autohtone care va fi organizată săptămînal la Iaşi.

      Finalul proiectului a dat start unei noi colaborări transfrontaliere, dat fiind faptul că s-a constituit o reţea de producători şi  prestatori de servicii comună. Producătorii din Republica Moldova şi Ucraina sunt interesaţi de serviciile de depozitare şi promovare a produselor agricole pe piaţa europeană ce vor fi posibile în cadrul Parcului Agro-industrial.