Astăzi, 19 mai, în cadrul Consiliului Raional Ungheni s-a desfășurat Atelierul de discuții tehnice preliminare pe proiectul Planului Regional de Amenajare a Teritoriului a Raionului Ungheni care a fost repartizat în două părți.

Partea I , ora 09:30 – 11:45, pe subiectul – Dezvoltarea socio-economică și mediu: diagnoză și direcții strategice.

Partea II , ora 13:00 – 15:30, despre – Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare: diagnoză și direcții strategice.

 

În agenda ședințelor de lucru au fost expuse și examinate următoarele chestiuni:

 PARTEA I (09:30 – 11:45): Dezvoltarea socio-economică și mediu: diagnoză și direcții strategice

  • Infrastructura economică

  • Infrastructura de servicii publice (educație, ocrotirea sănătății, cultura, sport și recreere)

  • Patrimoniul natural și protecția mediului

9:30 – 09:40

Deschidere ședință: obiective și așteptări

R Ghenadie Mitriuc, Președintele Raionului Ungheni

09:40 – 10:10

Prezentare succintă a concluziilor analizei și direcțiilor de dezvoltare

R Ghenadie Ivașcenco, coordonator echipă de elaboratori PRAT

10:10 – 11:30

Discuții:  întrebări de clarificare, propuneri pentru completare, sugestii de ajustare

11:30 – 11:45

Concluzii pentru definitivarea capitolelor socio-economice și mediu din PRAT

 

PARTEA II (13:00 – 15:30): Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare: diagnoză și direcții strategice

  • Transport

  • Apa-canalizare

  • Gaze natural

  • Energie electrica

  • Fond locativ

13:00 – 13:10

Deschidere ședință: obiective și așteptări

R Ghenadie Mitriuc, Președintele Raionului Ungheni

13:10 – 13:40

Prezentare succintă a concluziilor analizei și direcțiilor de dezvoltare

R Ghenadie Ivașcenco, coordonator echipă de elaboratori PRAT

13:40 – 15:00

Discuții:  întrebări de clarificare, propuneri pentru completare, sugestii de ajustare

15:00 – 15:30

Concluzii pentru definitivarea capitolelor socio-economice și mediu din PRAT

Președintele raionului , dnl Ghenadi Mitriuc a menționat în unul din mesajele pe care le-a expus:

Realitatea zilelor de astăzi ne demonstrează că doar prin buna organizare a resurselor naturale și umane se obțin succese frumoase. De aceea punem accent pe importanța documentațiilor de urbanism ca documente directoare și vizionare în dezvoltarea raionului nostru.

Mulțumim specialiștilor companiilor IHS România și Grupului de Consultanță și Dezvoltare Europolis International pentru munca depusă și suntem convinși că rezultatele vor fi minunate.

 

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului