Circa 35 factori de decizie, specialiști și practicieni din raioanele Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă și Taraclia se află într-o vizită de studiu, de două zile, la Ungheni, pentru a face schimb de bune practici și cunoștințe în vederea consolidării sistemului de servicii pentru asigurarea bunăstării copilului și familiei la nivel local.

Vizita de studiu a fost organizată cu suportul Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează potențialul la maxim cu respect și demnitate”, implementat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC).

Factorii de decizie și specialiștii de la Ungheni au împărtășit colegilor despre cum au reușit să reconfigureze sistemul local de protecție a copilului, înregistrând la moment unul din cei mai scăzuți indici privind numărul de copii îngrijiți în sistemul rezidențial. Totodată, aceștia au prezentat experiența lor în planificarea, dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale de sprijin și consolidare a familiei, a serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial, precum asistența parentală profesionistă , și nu în ultimul rând cum au reușit să asigure finanțarea acestora.

Un subiect aparte este dedicat dezvoltării și integrării Programelor de asistență psiho-socială pentru părinți/îngrijitori și copii în sistemul de servicii sociale precum PANDA, Mellow Parenting etc. Programul prevede și vizitarea unor servicii precum Centrul de Asistență Socială a Familiei și Copilului „CREDO”, Centrul raional de resurse pentru educație incluzivă etc. Bunele practici privind prevenirea și combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor în cadrul instituțiilor de învățământ general, sunt de asemeni parte a agendei vizitei de studiu.

 

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului