Pe data de 3 martie 2016, în incinta Consiliului raional Ungheni, a avut loc atelirul de lucru  în cadrul Proiectului ”Crearea Parteneriatului Public-Privat în domeniul  producerii și livrării agentului termic pe baza de biomasă”, finanțat prin ”Programul Energie și Biomasă în Moldova”, de către Programul Națiunilor Unite pentru  Dezvoltare în Moldova, prezidat de președintele raionului, Ludmila Guzun.

La întîlnire au fost prezenți membrii  grupului de lucru, managerii instituțiilor de învățămînt  beneficiare ale proiectului, primarii, reprezentantii PNUD Moldova și AO ”Alternative Internaționale de dezvoltare”.

Scopul atelierului a fost  analiza situației la zi privind implementarea proiectului și împărțirea responsabilităților pentru a avea un succes comun.

Din spusele reprezentantului PNUD Moldova, Oleg Brînză: „În cadrul proiectului au fost înaintate mai multe instituții, dar care nu au trecut studiul de fezabilitate. În final au fost selectate 7 obiecte fezabile din punct de vedere social și economic, a fost elaborat un pachet al planului investițional pe fiecare obiect,  care urmează mai multe etape de legislație de aprobare. Urmează Constituirea comisiei de selectare a partenerului privat care sa vină cu investiție în proiectele date”.

Beneficiarii proiectului sînt: Grădinița Creșă s. Condrătești; Gimnaziul  și Grădinița s. Hîrcești; Gimnaziul s. Bumbăta; Liceul teoretic s. Sculeni; Gimnaziul  s. Zagarancea; Grădinița de copii s. Florițoaia Veche; Gimnaziul ”Andrei Chivriga”  s. Valea Mare.

Total investiții preconizate pentru reabilitarea punctelor termice, efectuare de investiții  în măsuri de eficiență energetică  vor fi de cca. 3. 314. 740 lei, din care 1.114.740 lei va constitui investiția partenerului privat, iar 2 mln 200 mii lei va constitui grant din partea proiectului PEBM.

Conform caietului de sarcini urmează desfășurarea concursului de selectare a partenerului privat, elaborarea proiectelor tehnice, realizarea de reparații curente la încăperile destinate pentru centrale, investiții în măsuri de eficiență energetică la clădirile unde au fost instalate CT bio de către PEBM;  calculare ași aprobarea tarifului la agent termic pentru sezonul 2016-2017; verificarea tehnică. Livrarea agentului termic se preconizează pentru perioada toamna 2016 – primăvara 2017.

Este un proiect  complex, care mai are de parcurs  anumite etape, rezultatul  căruia va fi comfortul termic în instituțiile de învățămînt beneficiare de grant. Un șir de pași urmează a fi realizați, fiecare dintre noi are niște obligațiuni de onorat. Urmează selectarea partenerilor privați și semnarea contractelor cu aceștia, ceea ce necesită aprobarea în cadrul consiliilor locale pentru  a avea o bază juridică legală, a menționat președintele raionului Ungheni, Ludmila Guzun.